EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Sáng ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị Công tác Bình đẳng giới.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác bình đẳng giới năm 2016, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Phát điện 3, sáng ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị công tác Bình đẳng giới với sự chủ trì của Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Ông Trương Quốc Phúc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN EVNGENCO 3 cùng sự tham gia của hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công các đơn vị thành viên EVNGENCO 3 và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong công tác VSTBPN năm 2016.

Thông qua Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho thấy Ban VSTBPN EVNGENCO 3 đã làm tốt công tác tham mưu trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới. 100% Trưởng ban VSTBPN là lãnh đạo đơn vị nên công tác VSTBPN luôn được quan tâm triển khai triệt để. Các hoạt động liên quan đến việc triển khai công tác VSTBPN được lồng ghép rõ nét trong các công tác như đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm, sắp xếp và bố trí việc làm và các lĩnh vực chuyên môn khác, được thể hiện thông qua 05 chỉ tiêu mà Ban đưa ra trong kế hoạch triển khai. Hàng năm, với sự chỉ đạo sâu sát từ Ban VSTBPN của cấp trên, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, chuyên môn nên EVNGENCO 3 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là trong công tác đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ của EVNGENCO 3 chiếm tỷ lệ khá cao so với đặc thù của ngành là kỹ thuật thuần túy.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác VSTBPN còn có những khó khăn như: Thành viên trong Ban VSTBPN đều làm công tác kiêm nhiệm nên việc đẩy mạnh các hoạt động của công tác này có phần khó khăn; công tác tổ chức tuyên truyền, giao lưu cho các chị em còn hạn chế; gánh nặng công việc gia đình góp phần gây trở ngại đối với phụ nữ khi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị/đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm giúp cho công tác VSTBPN trong năm 2017 và các năm tiếp theo có hiệu quả hơn. Phát biểu tại Hội nghị,  Đ/c Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN của EVN đã biểu dương những thành tích, hiệu quả mà Ban VSTBPN EVNGENCO 3 đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý cao, có sự quan tâm của chuyên môn đối với công tác VSTBPN, … Tuy nhiên để triển khai có chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới, Ban VSTBPN EVNGENCO 3 cần tích cực tổ chức giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong việc triển khai công tác VSTBPN, nêu gương điển hình tiên tiến, tham gia các phong trào về hoạt động VSTBPN do EVN tổ chức. 

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN EVNGENCO 3 phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Tấn Lộc và bám sát chủ đề của EVN trong năm 2017 “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, Trưởng ban VSTBPN nhấn mạnh đề nghị các chị em tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, trí tuệ của mình đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động do Tổng Công ty/Ban VSTBPN tổ chức nhằm hướng đến hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3, đồng thời yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị mình.

Nhằm tuyên dương, khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác VSTBPN năm 2016, Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của EVN cho 03 tập thể và 01 cá nhân; Giấy khen của EVNGENCO 3 cho 04 tập thể và 08 cá nhân.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VSTBPN năm 2016.

Ban TC&NS EVNGENCO 3