EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhờ tình hình thủy văn thuận lợi và chiến lược chào giá phù hợp giúp Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi cao trong quý 1/2021.  

Nhờ tình hình thủy văn thuận lợi và chiến lược chào giá phù hợp giúp Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi cao trong quý 1/2021.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã CK: TBC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 155,6 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 107,7 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần so với quý 1/2020.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 3,5 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ, chi phí tài chính giảm gần 4 tỷ đồng nên kết quả Thủy điện Thác Bà báo lãi sau thuế 74,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số lãi 20 tỷ đồng của quý 1/2020, LNST công ty mẹ đạt hơn 69 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.089 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do tình hình thủy văn thuận lợi lưu lượng nước về hồ tăng đồng thời công ty đã có các chiến lược chào giá phù hợp dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 86% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng do doanh thu cổ tức từ các hoạt động đầu tư vốn góp vào các đơn vị trong quý 1 cao hơn cùng kỳ.

Được biết năm 2021 TBC đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 505 tỷ đồng, LNTT đạt 221 tỷ đồng và LNST đạt gần 184 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 TBC đã hoàn thành được 31% mục tiêu về doanh thu và 40,8% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Nguồn Doanh nghiệp và Tiếp thị