Thủy điện Sê San 3A tối ưu hóa chi phí để hoàn thành kế hoạch

Tối ưu hóa các khoản chi phí là giải pháp giúp Thủy điện Sê San 3A hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận và các chỉ tiêu sản xuất điện trong tình hình thủy văn 6 tháng đầu năm 2023 không thuận lợi, lượng nước về hồ thấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sê San 3A đã quản lý, vận hành các tổ máy phát điện nhà máy thủy điện Sê San 3A an toàn, hiệu quả, đáp ứng các phương thức của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. Để tối ưu hóa chi phí, Công ty đã vận dụng đồng bộ các giải pháp như: rút ngắn thời gian bảo dưỡng 02 tổ máy; quản lý, vận hành đường dây 35kV, 220kV hiệu quả; đẩy mạnh tiết kiệm điện tự dùng và các chi phí quản lý khác; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và phối hợp tốt với các nhà máy thủy điện trên cùng dòng sông Sê San để các tổ máy vận hành tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo cung cấp nước cho hạ du.

Công ty họp Hội đồng Quản trị Q III/2023

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 so với mục tiêu mà Hội đồng quản trị giao, Thủy điện Sê San 3A đã đạt sản lượng điện thương phẩm 160,8 triệu kWh, tương đương 104%, doanh thu đạt 129,8 tỷ đồng, lợi nhuận 41 tỷ đồng, các chỉ tiêu như hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sửa chữa, bảo dưỡng đều vượt kế hoạch.

Theo dự báo, những tháng cuối năm 2023, lượng mưa khu vực Tây Nguyên có xu hướng giảm, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực tương tự trong 6 tháng vừa qua, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn và hiệu quả. 

Thủy điện Sê San 3A

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn