EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhằm nâng cao khả năng ứng phó và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, ngày 25/10/2023, tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, Công ty TNHH Petro Bình Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2023.

Nhằm nâng cao khả năng ứng phó và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, ngày 25/10/2023, tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, Công ty TNHH Petro Bình Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2023.