EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

THƯ CHÚC TẾT        Kính gửi: Quý cổ đông, Quý đối tác Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP     Trước tiên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, Quý đối tác đã đồng hành và hợp tác cùng EVNGenco3 trong thời gian qua    Xin xem chi tiết tại đây

    Trước tiên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, Quý đối tác đã đồng hành và hợp tác cùng EVNGENCO3 trong thời gian qua

Xin xem chi tiết tại đây