Thông báo về việc tham dự Đại hội cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần vào lúc 08h00, Thứ hai, ngày 17/9/2018 tại Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, so 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xin xem chi tiết tại đây

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn