Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV EVNGENCO 3

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), từ ngày 21-22/07/2020, Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân viên (đối tượng nhóm 1, 2, 4, 5) và đo kiểm môi trường lao động Cơ quan Tổng Công ty.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng của Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại cơ sở, phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại, quy trình làm việc an toàn với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ… Qua lớp huấn luyện, giúp cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty nâng cao nhận thức về các nội dung này, để vận dụng hiệu quả công tác ATVSLĐ tại Cơ quan, đồng thời triển khai đến các đơn vị.


Giảng viên chia sẻ những kiến thức liên quan đến ATVSLĐ

Do đặc thù người lao động của ngành điện thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như tiếp xúc với điện, độ cao, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vì vậy, những năm qua, công tác đảm bảo ATVSLĐ luôn được EVNGENCO 3 chú trọng và đặt lên hàng đầu. Tổng Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ; căn cứ vào tình hình lao động sản xuất, điều kiện đặc thù của từng đơn vị để đưa ra những quy định đảm bảo an toàn phù hợp nhất với thực tế. Bên cạnh đó, EVNGENCO 3 tăng cường kiểm tra tổng thể công tác ATVSLĐ tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty nhằm phát hiện kịp thời các lỗi vi phạm để có phương án ngăn ngừa, khắc phục, xử lý, không để xảy ra sự cố.


Đại diện EVNGENCO 3 kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công ty NĐ Mông Dương

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Phát điện 3 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức ATVSLĐ; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, ATVSV và người lao động; hướng dẫn các đơn vị trong Tổng Công ty, xây dựng, triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; Ban hành Nội quy lao động, quy trình sản xuất, trang bị đầy đủ biện pháp làm việc an toàn; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân vi phạm.

Văn Phòng - TTBV

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn