Quản lý hiệu quả tro, xỉ tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Công ty Nhiệt điện Mông Dương thuộc EVNGENCO3 đang quản lý vận hành NMNĐ Mông Dương 1 có công suất 1080 MW, gồm 2 tổ máy 2x540MW. Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn tự nhiên CFB đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Công nghệ lò hơi CFB là công nghệ thân thiện với môi trường. Nhiên liệu chính sử dụng cho các lò hơi của nhà máy là than cám, lượng tro, xỉ thu hồi từ sau quá trình cháy của các tổ máy được thải ra trung bình khoảng 01 triệu tấn/năm.

Toàn bộ lượng tro xỉ phát sinh từ nhà máy được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển, tái sử dụng làm vật liệu xây dựng như: làm bê tông, vữa xây, phụ gia khoáng cho xi măng, vật liệu san lấp và nền đường giao thông. Từ năm 2019 đến nay, toàn bộ lượng xỉ đáy lò và bay phát sinh được Công ty đưa đi tiêu thụ, tái sử dụng toàn bộ theo đề án tiêu thụ tro xỉ được Tổng Công ty phát điện 3 phê duyệt.

Tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp

Để an toàn môi trường, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đầu tư lắp đặt các bộ trộn ẩm tro xỉ tại các silo tro bay và xỉ đáy; hệ thống phun nước dập bụi dọc tuyến đường vận chuyển từ các silo tro bay và silo xỉ đáy ra đến cổng nhà máy. Ngoài ra, đơn vị tái sử dụng tro xỉ đều phải đăng ký phương tiện và vận chuyển theo đúng tuyến đường được cấp phép, thực hiện nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, không để rơi vãi, phát tán bụi, tro bay…

Silo chứa xỉ đáy và Silo chứa tro bay 

Công ty đã và đang duy trì kiểm soát chặt chẽ chất lượng tro, xỉ thông qua việc kiểm soát chất lượng than đầu vào để đảm bảo tro, xỉ đầu ra ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn hiện hành để làm vật liệu san lấp, phụ gia xi măng… 

Nhiệt điện Mông Dương cũng thường xuyên kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ tro, xỉ như: các thiết bị của hệ thống thu hồi tro bay, thiết bị thải xỉ, bộ trộn ẩm tro, xỉ… đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ tro, xỉ. Đồng thời, Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường làm việc, trồng thêm cây xanh, vệ sinh môi trường xung quanh nhà máy luôn xanh, sạch, đẹp.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn