Poster tuyên tuyền đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Thực hiện truyền thông kế hoạch đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE tại EVNGENCO 3. Tổng Công ty đề nghị các đơn vị: In và dán 02 Poster (khổ A3, bóng) tại các nơi làm việc trong đơn vị để toàn thể CBCNV dễ tiếp cận (dán tại bản tin nội bộ, bản tin công đoàn, thang máy, cửa ra vào phòng/phân xưởng làm việc,…).

Poster 1: Download tại ĐÂY

Poster 2: Download tại ĐÂY

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn