Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Đến tham dự Hội nghị có 78 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cho 309 người lao động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

 

Ông Trần Hữu Thanh báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn Chủ tịch đã báo cáo đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp triển khai thực hiện.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Ông
Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông Dũng cũng khẳng định Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, thường xuyên có các chính sách tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút lao động có chất lượng cao. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng chăm lo cho người lao động như: Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.
 


Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty - Giải quyết các kiến nghị của NLĐ

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch Công đoàn báo cáo về kết quả tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động
sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.


Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch công đoàn công ty - báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phát động thi đua năm 2019

Kết luận Hội nghị, Ông Giám đốc Công ty đề nghị BCH CĐCS tiếp tục
phát huy sự sáng tạo trách nhiệm, đổi mới trong hoạt động công đoàn phối hợp có hiệu quả với chuyên môn, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn vận động toàn thể người lao động Công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ ngày một tốt hơn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019 nói riêng và nhiệm vụ của Tổng Công ty năm 2019.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn