Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã sớm được thành lập và triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp khuyến cáo phòng chống dịch  bệnh của Bộ Y tế để phòng tránh dịch như:

Đối với phòng lây nhiễm, tăng sức đề kháng cho cá nhân: Thực hiện đeo khẩu trang toàn thời gian làm việc, nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc hàng ngày, cung cấp Vitamin C cho CBCNV; thông báo đến các phòng, phân xưởng trong Công ty về việc hạn chế hội họp và tạm hoãn chương trình, kế hoạch đi công tác, học tập, trao đổi, làm việc ở nước ngoài trong thời điểm này.

Đối với khu vực làm việc: Vệ sinh, phun thuốc khử trùng định kỳ hàng tuần ở các khu vực văn phòng làm việc và các phân xưởng.

Phòng  diều kiển trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ

Phòng điều khiển được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ khi các vận hành viên vào làm việc

Đã xây dựng phương án thực hiện cắm trại tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa để đảm bảo sản xuất trong trường hợp đơn vị có người nhiễm bệnh hoặc tình hình dịch bệnh lây lan nhiều trong cộng đồng nơi các đơn vị đóng trụ sở.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lập chuyên mục phòng chống dịch Covid -19 trên trang web của Công ty và nhanh chóng cập nhật, phổ biến tình hình dịch bệnh theo thông tin của Bộ Y tế.

Đồng thời, triển khai kịp thời các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của EVN, Tổng Công ty đến các phòng, phân xưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Thông báo, quán triệt CBCNV khi có biểu hiện, hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh Covid - 19 phải chủ động, nghiêm túc thực hiện khai báo với cơ quan có liên quan ở địa phương và đơn vị để được hỗ trợ kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh (nếu có).

Khuyến khích CBCNV khai báo y tế toàn dân trên cổng khai báo điện tử theo chủ trương và hướng dẫn của cơ quan chức năng; Báo cáo định kỳ hàng tuần và đột xuất về tình hình phòng chống dịch Covid-19 về.

Chung tay cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đồng thuận triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất định sẽ kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, phát hiện sớm và khống chế dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.