EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tại tất cả các nhà máy của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, các số liệu về môi trường đều được quan trắc tự động và truyền số liệu quan trắc về Sở TN-MT, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kiểm soát và giám sát.

Tại tất cả các nhà máy của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, các số liệu về môi trường đều được quan trắc tự động và truyền số liệu quan trắc về Sở TN-MT, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kiểm soát và giám sát.

Hàng năm, Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ  cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh.
Hàng năm, Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện quản lý vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất 2.540 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh. Tất cả các nhà máy đều hoạt động trên dây chuyền công nghệ phát điện hiện đại hàng đầu thế giới (Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản), bảo đảm các thông số phát thải luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác bảo vệ môi trường.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định để giám sát quá trình xả thải ra môi trường đối với hoạt động sản xuất.
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định để giám sát quá trình xả thải ra môi trường đối với hoạt động sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy điện đều phải thực hiện chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải, nước thải tự động trước khi thải ra môi trường; Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định để giám sát quá trình xả thải ra môi trường đối với hoạt động sản xuất (bao gồm hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn). Tháng 3/2019, công ty đã đưa vào vận hành hệ thống quan trắc của Đức quản lý bằng phần mềm Ilotusland for Environment, quản lý 4 điểm quan trắc môi trường online tại các nhà máy giúp thực hiện việc vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ TN-MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và truyền số liệu quan trắc trực tiếp về Sở TN-MT để theo dõi, giám sát.

Trạm quan trắc nước thải công nghiệp, giám sát online các thông số chuyên môn như COD, TSS, PH, nhiệt độ và lưu lượng nước của nhà máy.
Trạm quan trắc nước thải công nghiệp, giám sát online các thông số chuyên môn như COD, TSS, PH, nhiệt độ và lưu lượng nước của nhà máy.

Trạm quan trắc nước thải công nghiệp, giám sát online các thông số chuyên môn như COD, TSS, PH, nhiệt độ và lưu lượng nước của các nhà máy. Từ lúc lắp đặt hệ thống quan trắc onilne và theo dõi các chỉ số cho đến nay, các chỉ số môi trường về nước thải công nghiệp của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong quá trình vận hành luôn nằm trong Quy chuẩn nước thải công nghiệp - QCVN 40: 2011/BTNMT.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu