Nhiệt điện Ninh Bình - Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường

Thực hiện theo chương trình của Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy Ninh Bình năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã chọn mô hình “Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường”

Chiều ngày 31/3/2022, tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Đảng ủy Công ty tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm “Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường”. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tới dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Tống Đức Chính - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai mô hình, nội dung ký cam kết thực hiện. Theo đó mô hình được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025, với việc thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; đảm bảo khuôn viên Công ty xanh, sạch, đẹp; đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động; nâng cao trình độ và tay nghề cho công nhân, ứng dụng CNTT, thành quả CMCN 4.0 và áp dụng kỹ thuật, công nghệ xử lý môi trường mới trong sản xuất, kinh doanh, luôn chú trọng hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất điện song song với công tác bảo vệ môi trường…

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao việc Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký triển khai mô hình mang tính thiết thực, trọng tâm công tác trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty với các tiêu chí cụ thể là nội dung sáng tạo, khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và đoàn thể Công ty đã ký cam kết hiện mô hình.

Để mô hình đi vào thực tiễn và đạt được hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy, các chi bộ, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cần thực hiện triển khai tốt các tiêu chí, mục tiêu của mô hình và thường xuyên nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình cho phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để mô hình đi vào hoạt động thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Nhiệt điện Ninh Bình

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn