EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhờ lãi cao trong quý 2 mà lũy kế 6 tháng, Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) lãi ròng 23 tỷ đồng vượt 15,6% mục tiêu kinh doanh cả năm 2020.

Nhờ lãi cao trong quý 2 mà lũy kế 6 tháng, Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) lãi ròng 23 tỷ đồng vượt 15,6% mục tiêu kinh doanh cả năm 2020.


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã CK: NBP) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 345 tỷ đồng tương đương cùng kỳ, nhờ giá vốn giảm nên lãi gộp đạt 35,5 tỷ đồng tăng 141,5% so với quý 2/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí NBP lãi ròng 21,5 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

NBP cho biết sản lượng điện quý 2/2020 thấp hơn so với cùng kỳ do công ty là đơn vị phát dịch vụ phụ trợ nên việc phát sản lượng phụ thuộc vào trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động. Mặc dù sản lượng điện phát thấp nhưng doanh thu trong kỳ lại cao do công ty ký được hợp đồng mua bán điện năm 2020 với EVN nên phần doanh thu đã hạch toán chênh lệch 5 tháng đầu năm vào tháng 6/2020, quý 2/2019 là số tạm tính vì chưa ký được hợp đồng điện. Trong kỳ chi phí nhiên liệu thấp do sản lượng điện phát thấp nên chi phí nhiên liệu giảm và ban điều hành quản trị tốt xuất hao than nên tiết kiệm được nhiên liệu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, NBP đạt 654 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ, LNST đạt 23 tỷ đồng tăng 131,6% so với nửa đầu năm 2019. 

Năm 2020 NBP đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.120,84 tỷ đồng và 19,9 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 mặc dù mới hoàn thành được 58% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 15,6% mục tiêu về lợi nhuận.


Nguồn: Trí thức trẻ