Đồng lòng vượt khó, sản xuất kinh doanh hiệu quả

    Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý, điều hành sản xuất và vận hành các tổ máy phát điện nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng Công ty Phát điện 3 và sự đồng lòng vượt khó của ban Tổng Giám đốc và toàn thể Người lao động.

   Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình tối ưu hóa chi phí sản xuất, chương trình đầu tư phục hồi, cải tạo nâng cấp thiết bị nhằm kéo dài vận hành an toàn ổn định cho Nhà máy.

    Năm 2021, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức với Sản lượng điện sản xuất đạt 433,18 triệu kWh (đạt 120,33% so với KH); Điện thương phẩm đạt 390,84 kWh bằng120,44% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,44 tỷ đồng (đạt 114,64%). Nộp ngân sách Nhà nước 38,40 tỷ đồng.

    Hiện nay Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình góp phần quan trọng trong việc cân bằng công suất cũng như điện áp, chống quá tải về công suất và điện áp cho hệ thống truyền tải điện. Từ khi chính thức vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình đạt sản lượng điện phát lũy kế được hơn 22,7 tỷ kWh, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của địa phương và đất nước.

    Hoạt động an toàn và bảo vệ môi trường

    Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Công Thương, Ông Đường Xuân Hồng – Phó tổng giám đốc Công ty cho biết: Trong hoạt động sản xuât kinh doanh, Công ty luôn nhận thức được môi trường an toàn là yếu tố quan trọng và cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng.

    Công ty đã thực hiện nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường. Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương trong việc kiểm tra, giám sát công tác môi trường.

    Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận. 

    Lắp đặt bảng hiển thị công khai minh bạch các thông số môi trường để hiển thị toàn bộ kết quả quan trắc chất lượng khí phát thải của ống khói đến cộng đồng dân cư ngay tại cổng Công ty để bất cứ người dân nào cũng có thể theo dõi các thông số môi trường của Nhà máy. Chủ động đo kiểm các thông số môi trường, cung cấp và truyền dẫn số liệu đo online môi trường khí thải về Sở Tài nguyên và Môi trường.

    Không những thế, để hạn chế triệt để các yếu tố tác động xấu đến môi trường, Công ty còn đặc biệt quan tâm xử lý nước thải công nghiệp, bãi thải xỉ được quy hoạch xây dựng chống thấm, chống tràn và xây dựng các hồ lắng trong để thu hồi nước tái sử dụng khép kín, không thải ra môi trường; nước thải sinh hoạt đều trong quy chuẩn cho phép.

    Gắn kết phát triển bền vững cùng địa phương

ảnh

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2021

    Năm vừa qua công ty đã thực hiện đúng thỏa ước lao động, đảm bảo việc làm và mức thu nhập bình quân đầu người đạt từ 14 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

  Tổ chức tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động, quan tâm đặc biệt với đối tượng làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cùng với các đợt nghỉ điều dưỡng nâng cao sức khỏe cho người lao động.

   Song song với đó, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được chú trọng. Tham gia  nhiều các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của ngành cũng như của địa phương. Công tác chuyển đổi số luôn được bám sát theo chỉ đạo của Tổng Công ty và EVN.

    Mục tiêu phấn đấu của Công ty trong năm 2022 là tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả vận hành tin cậy, an toàn đi đôi với bảo về môi trường. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo định thu nhập cho người lao động, nhằm ổn định và kéo dài tuổi thọ của nhà máy.

    Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các tổ lò máy. Phát sản lượng điện cao hơn kế hoạch để tăng doanh thu và lợi nhuận; thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, sản lượng điện phát hơn 365 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 738,92 tỷ đồng.

     Để phát triển bền vững, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, của các cấp lãnh đạo địa phương và phát huy sức mạnh tập thể người lao động với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh góp phần tích cực vào phát triển của ngành và địa phương.

Nguồn: TCCT