Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 11%

Ngày 15/9 tới, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/10/2020.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 60,5 triệu cổ phiếu, Công ty dự chi số tiền gần 66,55 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 491,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 73,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,9% và tăng 44,4% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Nguồn: Báo Đấu Thầu

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn