EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa luôn thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường với phương châm: “Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia”.

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa luôn thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường với phương châm: “Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia”.

Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài thiết thực, giúp chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty. 

Công ty thực hiện đo quan trắc môi trường lao động định kỳ hằng năm

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tuyên truyền đến CBCNV và người lao động tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Thông qua các hành động cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện vệ sinh công nghiệp tại các khu vực thiết bị gian máy, lò thu hồi nhiệt trong Công ty; CBCNV tự giác thu gom, phân loại rác thải, quét dọn, vệ sinh văn phòng làm việc, nhà xưởng sản xuất, trồng và chăm sóc cây xanh khuôn viên nhà máy…

Bên cạnh đó, Công ty cũng tuyên truyền thông điệp: “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động trong việc bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng cuộc vận động của EVN/EVNGENCO3, Công ty cũng đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Cụ thể như máy điều hòa không khí các phòng làm việc được điều chỉnh ở nhiệt độ phù hợp (từ 26 độ C trở lên) và mở máy trễ 60 phút, tắt sớm 60 phút so với giờ làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng quạt gió ở tốc độ vừa đủ. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm từng bước thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo xu hướng chung của Thế giới.

Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa luôn duy trì hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thông số đầu ra đạt quy chuẩn theo quy định; Thường xuyên tiến hành đo kiểm tra, quan trắc môi trường định kỳ, theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc, đánh giá các thông số về môi trường đều đạt tiêu chuẩn nằm trong giới hạn cho phép.

Hằng năm, Công ty thường xuyên tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở nhằm ngăn chặn, hạn chế các chất thải phát tán ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người khi có sự cố xảy ra.

                                                                Minh Thùy – Nhiệt điện Bà Rịa