EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 167,45 triệu kWh, đạt 98,5% so với kế hoạch cả năm 2023 và đạt 99,33% so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023, để các tổ máy luôn sẵn sàng, hệ số khả dụng cao, vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng kịp thời yêu cầu của Hệ thống điện, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành chu trình đơn, hỗn hợp, đảm bảo thời gian huy động công suất, khởi động, tăng/giảm tải và chuyển đổi nhiên liệu theo nhu cầu, không để xảy ra sự cố. Đặc biệt, đảm bảo phát điện theo phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong các tháng cao điểm mùa khô (tháng 5, 6).

Toàn cảnh Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 167,45 triệu kWh, đạt 98,5% so với kế hoạch cả năm 2023 và đạt 99,33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, điện thương phẩm 162,87 triệu kWh, đạt 99,35% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện là 2,70%, thấp hơn so với kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2023.

Các phòng, phân xưởng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo vận hành ổn định

Các phòng, phân xưởng của Công ty đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, Phòng Kế hoạch và Vật tư chủ động công tác mua sắm cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, hóa chất, sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các bất thường. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng lượng dầu DO duy trì tồn kho ở mức hợp lý vào từng thời điểm để sản xuất điện. Từ trung tuần tháng 4/2023 đến nay, các tổ máy của Công ty thường xuyên phải vận hành bằng nhiên liệu dầu DO để đáp ứng nhu cầu phụ tải vào các giờ cao điểm trong ngày nhằm luôn đảm bảo an toàn, ổn định cho hệ thống.

Phân xưởng Vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị, sẵn sàng khởi động khi có huy động. Trong quá trình khởi động và vận hành luôn theo dõi sát các thông số, để kịp thời phát hiện bất thường thiết bị, nguy cơ hư hỏng để xử lý nhanh chóng, tránh bất thường nhỏ có thể dẫn đến sự cố lớn. Với cơ chế dịch vụ phụ trợ, các tổ máy của Nhiệt điện Bà Rịa thường được huy động khởi động/ngừng máy trong ngày (daily start/stop), Công ty đã vận dụng linh hoạt trong công tác chọn cấu hình vận hành cụm chu trình hỗn hợp một cách tối ưu, sớm hòa lưới tổ máy tuabin khí, tuabin hơi và phát công suất cao nhất khi có huy động cụm chu trình hỗn hợp. Song song đó, các biện pháp giảm tỷ lệ điện tự dùng, tăng cường tiết kiệm điện cũng được Công ty chú trọng.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cũng là một nhiệm vụ lớn được Công ty đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm và các tháng cao điểm mùa khô, Công ty đã lập lịch trực cán bộ, yêu cầu Phân xưởng sửa chữa kịp thời xử lý các bất thường khiếm khuyết, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cũng như chuẩn bị đầy đủ các thiết bị vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng và dự phòng chiến lược cho các tổ máy, trạm điện để đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Khuôn viên Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Song song với công tác đảm bảo sản xuất điện, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa luôn thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường với phương châm “Sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ song hành”.

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tuyên truyền đến CBCNV và người lao động tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ môi trường. Thông qua các hành động cụ thể như phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tổ chức vệ sinh tại các khu vực sản xuất của Công ty, thu gom, phân loại rác thải (phòng làm việc, nhà xưởng), trồng thêm cây xanh; tuyên truyền thông điệp “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”.

Chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của EVN/Tổng Công ty Phát điện 3, Nhiệt điện Bà Rịa đã chú trọng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện một cách triệt để. Cụ thể, điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ phù hợp (từ 260C trở lên) và mở máy trễ 60 phút, tắt sớm 60 phút so với giờ làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng quạt gió ở tốc độ vừa đủ.

Công ty luôn duy trì hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thông số đầu ra đạt quy chuẩn theo quy định, tiến hành đo kiểm tra, quan trắc môi trường định kỳ, theo đúng yêu cầu, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc, đánh giá các thông số về môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Việc thực hiện sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp thiết thực, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng Công ty giao trong năm 2023, sẵn sàng đáp ứng huy động các tổ máy trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhiệt điện Bà Rịa