EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho người lao động, sáng ngày 12/10/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho người lao động, sáng ngày 12/10/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV. 
Tham gia buổi tuyên truyền có Cán bộ Đội PCCC&CNCH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Ban Lãnh đạo Công ty và gần 150 CBCNV Công ty.
Xác định rõ tầm quan trọng về công tác PCCC&CNCH trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC&CNCH cho người lao động, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại Công ty. Từ đó mỗi cá nhân, đơn vị chủ động và tích cực tham gia các hoạt động về PCCC&CNCH, góp phần đảm bảo an toàn cho người và tài sản.