Nhiệt điện Bà Rịa báo lãi ròng 6 tháng tăng trưởng 18%

Báo cáo tài chính quý II/2020 của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa cho biết, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 491,54 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp ghi nhận tăng 18%, đạt gần 58 tỷ đồng.


Hoạt động tài chính mang về cho Công ty hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đã giúp Công ty báo lãi sau thuế 73 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kế hoạch 2020 đã đề ra, Công ty đã hoàn thành 31% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm.

Link gốc: https://baodauthau.vn/nhiet-dien-ba-ria-bao-lai-rong-6-thang-tang-truong-18-post92575.html

Nguồn: Báo Đấu Thầu

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn