Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 vượt kế hoạch sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2020

Trước tình hình nguồn khí, than cung cấp cho sản xuất điện thiếu hụt, các Nhà máy Nhiệt điện của Tổng Công ty Phát điện 3 đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành công tác sản xuất điện, nhất là trong cao điểm mùa khô 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 trong 6 tháng đầu năm đã đạt vượt kế hoạch sản xuất điện được giao.


Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Tính đến hết ngày 30/06/2020, sản lượng điện Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 sản xuất được là 3.944/3.931 triệu kWh, đạt 100,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và đạt 112,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt theo kế hoạch được Tổng Công ty giao. Để hoàn thành tốt mục tiêu này, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả.

Một trong yếu tố giảm sự cố chủ quan là trình độ, năng lực, kinh nghiệm của các vận hành viên. Do đó, Công ty chú trọng công tác đào tạo lực lượng vận hành để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững công nghệ thiết bị hệ thống trong nhà máy; tổ chức đào tạo chuyên môn, thi chéo các chức danh vận hành. Ứng dụng kiểm soát quá trình vận hành thông qua các phần mềm quản lý như: phần mềm Quản lý kỹ thuật, phần mềm Nhiên liệu than, Nhật ký vận hành điện tử.

Tổ chức diễn tập sự cố cho các chức danh từng kíp vào ngày Hành chính, thường xuyên tổ chức các buổi học tập, nghiên cứu chuyên sâu về công tác vận hành; tổ chức các buổi đào tạo xử lý sự cố giả định thường xuyên; phân tích kỹ các sự cố để tìm nguyên nhân các sự cố đã xảy ra; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tránh sự cố lặp lại; quán triệt và nâng cao ý thức kỷ luật vận hành cho tất cả các chức danh vận hành và đội ngũ kỹ thuật; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật cho Nhà máy.

Nâng cao hơn nữa hệ số khả dụng và giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ ngừng máy do sự cố của các tổ máy, qua đó góp phần đảm bảo và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và toàn Tổng Công ty nói chung trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho tổ máy và khả năng đáp ứng nhiên liệu than, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã thử nghiệm đốt than trộn giữa than TKV và than Đông Bắc. Qua quá trình thử nghiệm đã cho kết quả tốt, hàm lượng các bon trong tro bay giảm, hàm lượng cac-bon không cháy hết trong xỉ đáy vẫn duy trì từ 1,16 đến 1,2%. Do than sau khi trộn giữa than TKV với than Đông Bắc có nhiệt trị cao hơn hơn than TKV nên tiêu hao than cho từng tổ máy cũng giảm đi. Những kết quả tích cực trong việc đốt than trộn đã đem lại lợi ích và tính chủ động hơn trong việc đáp ứng nguồn nhiên liệu để đảm bảo sản lượng điện được giao.


Với những phương án cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, Tập thể Lãnh đạo CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương hy vọng có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao cho.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn