EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Vào lúc 20 giờ 04 phút ngày 16/10/2023, sản lượng điện tích lũy từ khi đưa vào vận hành thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã đạt cột mốc 50 tỷ kWh, đóng góp tích cực trọng việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cùng Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Vào lúc 20 giờ 04 phút ngày 16/10/2023, sản lượng điện tích lũy từ khi đưa vào vận hành thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã đạt cột mốc 50 tỷ kWh, đóng góp tích cực trọng việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cùng Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 do Công ty Nhiệt điện Mông Dương đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 quản lý vận hành, gồm 02 tổ máy với tổng công suất 1.080 MW (02 x 540 MW). Đây là một trong những nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn ở khu vực miền Bắc. Kể từ khi đi vào vận hành (từ năm 2015 đến nay), Nhà máy luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của Hệ thống, sản lượng điện phát trung bình mỗi năm gần 7 tỷ kWh. Đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô hàng năm Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao, cung ứng điện cho các tỉnh khu vực phía Bắc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.