Người lao động Sê San 3A ứng dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn ứng dụng và phát triển các sản phẩm của cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất một cách hiệu quả. Ngoài việc ứng dụng các phần mềm hiện có trên thị trường do các đơn vị ngoài cung cấp như phần mềm đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI, văn phòng điện tử E-Office, phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS…, thì người lao động Sê San 3A cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi để thiết lập các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác sản xuất của Công ty. Tiêu biểu là phần mềm quản lý vật tư do kỹ sư Phan Hồ Mỹ nghiên cứu và phát triển.

Kỹ sư Phan Hồ Mỹ thuyết minh sáng kiến trước Hội đồng sáng kiến Công ty

Phần mềm được thiết lập trên nền tảng phần mềm Microsoft Office Excel kết hợp với ngôn ngữ lập trình Visual Basic Application (VBA). Phần mềm được lập trình nhằm giúp công tác quản lý vật tư trong kho một cách khoa học; công tác xuất/nhập kho, kiểm kê, tìm kiếm truy xuất tình trạng, số lượng vật tư được nhanh chóng, chính xác hơn, thuận lợi hơn và đỡ mất thời gian. 

Bằng cách thiết lập các form giao diện hỗ trợ nhập dữ liệu, liên kết các dữ liệu để in phiếu và xuất báo cáo tự động. Phần mềm đã giúp công tác quản lý, sử dụng vật tư được thuận lợi bởi các thao tác đơn giản, hạn chế nhầm lẫn, tự động tổng hợp số liệu báo cáo theo tháng, năm và cảnh báo khi người dùng nhập sai.

Phần mềm còn có chức năng chia sẻ dữ liệu tồn kho qua mạng internet cho các Phòng, Phân xưởng trong Công ty tìm kiếm khi có yêu cầu vật tư. Chức năng này đã nâng cao hiệu quả sử dụng và hạn chế mua vật tư tồn kho, giảm được giá trị tồn kho. Từ đó các đơn vị chủ động trong công tác lập kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng, nâng cao tính sẵn sàng cho thiết bị của Nhà máy.

Giao diện của phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư do kỹ sư Phan Hồ Mỹ được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận là sáng kiến đã sử dụng thực tế cho Công ty, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và được khen thưởng. Trong thời gian tới tác giả sẽ tiếp tục hoàn thiện phần mềm nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người dùng và được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đặt hàng mua lại bản quyền.

Qua việc thiết lập thành công phần mềm quản lý vật tư đã thể hiện người lao động Sê San 3A luôn không ngừng sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng có hiệu quả thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Việc người lao động đóng góp các đề tài sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất là việc làm rất quan trọng trong quá trình phát triển của Sê San 3A và luôn được Lãnh đạo Công ty ghi nhận, đánh giá cao.

Thủy điện Sê San 3A

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn