Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty

Chi tiết xin xem tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn