EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã quản lý vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất là 2.540 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh, chiếm khoảng 18 % sản lượng điện miền Nam và khoảng 8,4 % sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. 

Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã quản lý vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất là 2.540 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh, chiếm khoảng 18 % sản lượng điện miền Nam và khoảng 8,4 % sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. 

Với nhiệm vụ chính là vận hành sản xuất điện, trong những năm qua, Công ty luôn đề cao nhiệm vụ phát điện an toàn, liên tục và kinh tế. Hàng năm, Công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành sản xuất điện, đạt và vượt kế hoạch sản lượng điện của EVN/EVNGENCO 3 giao, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí (suất sự cố, tỷ lệ tiết kiệm điện tự dùng, tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu, hệ số khả dụng); bảo đảm an toàn trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động.  

 

Với phương châm: “Vận hành an toàn, liên tục, kinh tế”, “chìa khóa” thành công Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. Đến nay, lực lượng lao động của Công ty là 309 người, trong đó, lao động có trình độ đại học và trên đại học là 167 người, chiếm 54,05%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đã được đào tạo bài bản, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, tự học hỏi và đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng xử lý nhanh các tình huống sự cố xảy ra, đảm nhận việc quản lý, vận hành các nhà máy phát điện tua bin khí có công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, các Nhà máy điện Phú Mỹ không ngừng được nâng cấp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO/IEC 17025:2005. Đội ngũ vận hành thường xuyên được đào tạo, nâng cao tay nghề để nắm bắt quy trình công nghệ mới và hiện đại, tiết giảm nhân sự quản lý vận hành, nâng cấp cải tiến thiết bị để nâng cao hiệu suất của tổ máy. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế và định hướng cho sự phát triển nguồn nhân lực trong tương lai; khuyến khích CBCNV đưa ra những ý kiến, ý tưởng sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Công ty cũng xác định nguồn lực lao động này là nhân tố cốt lõi và có giá trị lâu dài, vì vậy phải không ngừng nâng cao năng lực cả về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Hàng năm, Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, đào tạo ngắn hạn và dài hạn, các khóa học nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về quy trình sản xuất điện cũng như cách thức tổ chức quản lý và bố trí lao động ở các nước tiên tiến trên thế giới. Có thể kể đến các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên gia SFC; tham gia hội thảo của các nhà máy sử dụng tua bin khí, đào tạo huấn luyện hệ thống điều khiển DCS Netmation tại các Tập đoàn lớn trên thế giới. Những khóa đào tạo này đã giúp cho Công ty có được đội ngũ CBCNV có tay nghề cao, chuyên môn giỏi, tiếp thu kịp thời chuyên môn kỹ thuật mới. Nhờ đó Công ty đã làm chủ được công nghệ phát điện tiên tiến trên thế giới và sẵn sàng đảm nhận việc quản lý, vận hành các tổ máy phát điện có công nghệ hiện đại với công suất lớn và kỹ thuật cao. 

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý, vận hành, cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ không ngừng lớn mạnh, bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện Quốc gia, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực để góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ