Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

   Ngày 25/03/2021, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Ông Thiên Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, Ông Cao Hoàng Diệu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; Ông Văng Thanh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cùng 90 đại biểu đại diện cho người lao động tại các Phòng và Phân xưởng.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021

   Phát biểu tại Hội nghị, Ông Cao Hoàng Diệu Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Tổng Công ty Phát điện 3, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp, những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã vận hành phát điện liên tục đáp ứng mục tiêu cung ứng điện cho khu vực Miền Nam trong mùa khô nói riêng và phục vụ phát điện cho Hệ thống điện Quốc gia nói chung trong năm 2020.

   Ông Cao Hoàng Diệu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

   Bên cạnh đảm bảo công tác sản xuất, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp với Công đoàn Công ty chủ động, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng Công ty và đơn vị, triển khai giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động và các quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Qua đó, động viên, khuyến khích, tạo động lực để người lao động tích cực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

   Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 diễn ra thành công

   Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu, vì sự phát triển của Công ty và đời sống của người lao động. Theo đó, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; triển khai phong trào thi đua sôi nổi trong CBCNV với nội dung cụ thể, thiết thực tạo động lực mạnh mẽ trong sản xuất và chăm lo đời sống CBCNV cả về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Minh Ngọc – Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn