Logo EVN kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực

Xem/tải Logo kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022) trong file đính kèm.

- Logo 68 năm.JPG
- Logo 68 năm.PNG
- Logo 68 năm.AI

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn