Lễ 30/4 và 1/5: Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện an toàn, hiệu quả

  Nhằm cung cấp điện liên tục và góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trong các ngày lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (Đơn vị thành viên của EVNGENCO3), đã xây dựng và thực hiện phương án sản xuất với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

   Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 04 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540MW, kể từ khi lắp đặt đến ngày 28/4/2022 sản lượng điện lũy kế của Công ty đã đạt 316,086 tỷ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

   Nhận thức tầm quan trọng của việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu cho nhân dân trong dịp Lễ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tăng cường chuẩn bị, tập trung cao nhất công tác sản xuất, đảm bảo các tổ máy khả dụng, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động theo phương thức của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, dự phòng đầy đủ nhiên liệu, vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc. Công ty bố trí lực lượng ứng trực, trực Lãnh đạo, trực công xa đảm bảo xử lý nhanh sự cố trong suốt thời gian nghỉ Lễ.

Ngoài công tác đảm bảo sản xuất điện an toàn ổn định, Công ty cũng tập trung đảm bảm công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ, tự vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; đảm bảo hệ thống chiếu sáng an ninh, hệ thống camera hoạt động ổn định. Song song đó, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan… triển khai tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày Lễ.

Công ty lên phương án, bố trí lực lượng trực vận hành dịp lễ, đảm bảo sản xuất hiệu quả

 Ngoài nhiệm vụ sản xuất, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn tuân thủ, duy trì thực hiện tốt các qui định, biện pháp phòng chống Covid-19 trong tình hình mới, duy trì ổn định sản xuất 24/24h, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấu đạt được mục tiêu kép trong sản xuất.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn