EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 24-10, UBND TP.HCM công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch tại TP.HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, có 9 quận, huyện cấp độ 1, 12 quận, huyện cấp độ 2 và 1 quận cấp độ 3.

   Ngày 24-10, UBND TP.HCM công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch tại TP.HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, có 9 quận, huyện cấp độ 1, 12 quận, huyện cấp độ 2 và 1 quận cấp độ 3.