Hướng dẫn triển khai chống dịch COVID-19 trong trường hợp có CBCNV dương tính với SAR-CoV-2

Để thực hiện chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất lây lan trong CBCNV và cộng đồng với tình huống trong đơn vị có CBCNV dương tính với SAR-CoV-2, EVN/EVNGENCO 3 hướng dẫn các bước triển khai thực hiện chống dịch, như sau:

Bước 1: Báo cáo và điều tra CBCNV dương tính (bệnh nhân) với SAR-CoV-2

+ Khẩn trương khai báo (chính quyền, nơi làm việc…)

+ Xác định nguồn lây, người lây, địa điểm lây nhiễm.

+ Gửi ngay mẫu điều tra cho bệnh nhân để tường trình lịch di chuyển, tiếp xúc. (Mẫu 1)

Bước 2: Điều tra tình trạng lây nhiễm trong toàn thể CBCNV

+ Tổ chức họp theo hình thức trực tuyến trong đơn vị.

+ Gửi ngay mẫu điều tra cho toàn thể CBCNV trong đơn vị để khai báo tình trạng tiếp xúc. (Mẫu 2)

+ Tổng hợp mẫu điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần F1, gửi chính quyền địa phương. (Mẫu 3)

+ Kiểm tra mẫu điều tra của những CBCNV diện F1, F2 để đảm bảo tính chính xác.

+ Tổng hợp các phòng làm việc mà F0, F1, F2, F3 đã đến.

Bước 3: Tiến hành xử lý (giao cụ thể cho cá nhân thực hiện)

+ Báo cáo bằng văn bản với chính quyền về danh sách F1, F2 đã lập (địa phương quyết định các đối tượng cần cách ly).

+ Yêu cầu F2, nghi F2 hoặc có thể F3 nghỉ cách ly tại nhà.

+ Chuẩn bị và tiến hành khử trùng phòng làm việc của bệnh nhân và F1, F2, F3 hoặc toàn bộ đơn vị.

Bước 4: Đảm bảo sản xuất, kinh doanh của đơn vị

+ Căn cứ nhân lực hiện tại để xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

+ Đảm bảo công tác an toàn lao động trong điều kiện có dịch.

+ Tiếp tục phối hợp với địa phương để xử lý các tình huống tiếp theo có thể xảy ra.

+ Trường hợp có bệnh nhân dương tính mới (không liên quan tới bệnh nhân đã lây nhiễm) thì thực hiện các bước như trên.Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn