Hướng dẫn tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 28/01/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-CĐĐVN ngày 14/02/2022 để chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện và phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

Nhằm tạo nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ công nhân lao động; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Vì vậy, các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia.

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các đơn vị quy trình cập nhật và tham gia sáng kiến như sau:

* Bước 1: Đăng nhập Đoàn viên, CNVCLĐ lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập phần mềm và cập nhật sáng kiến:

 (1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet: https://congdoanvietnam.org. Chọn nút nộp sáng kiến.

(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng của Cổng trực tuyến để chuyển đến đường dẫn cập nhật (https://sangkien.congdoanvietnam.org).

 (3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm.

* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của Cổng trực tuyến.

* Bước 3: Cập nhật sáng kiến bằng cách nhấn chọn nút nộp sáng kiến và cập nhật các thông tin sau:

(1) Nhập thông tin cá nhân

(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương, các công đoàn cấp trên trực tiếp trực thuộc để tự chọn.

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc 5 đối tượng là: Cán bộ công đoàn; Công nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp; Công nhân viên chức lao động có sáng kiến phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 (4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Viết ngắn gọn phần trả lời tối đa 2.000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào). Có thể kèm link Google Drive ở trạng thái chia sẻ hoặc đính kèm file ảnh, PDF, file Word chi tiết phần đánh giá sáng kiến để Ban tổ chức tiện theo dõi, chấm điểm xem chi tiết các sáng kiến gồm các nội dung chính như: công nhận sáng kiến, giá trị làm lợi…

(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org.

Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước nhưng được hội đồng sáng kiến hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận bằng văn bản và cho phép triển khai thực tế từ ngày 01/9/2021.

- Giai đoạn 1: Cập nhật sáng kiến tham gia đến trước 24h00 ngày 31/5/2022 đối với các sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn từ 01/9/2021 đến 31/5/2022.

 - Giai đoạn 2: Cập nhật sáng kiến tham gia từ 7h00 ngày 01/6/2022 đến trước 24h00 ngày 01/9/2023 đối với các sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn này.

Các sáng kiến sau đây không được tham gia Chương trình:

+ Sáng kiến đưa vào ứng dụng ngoài thời gian từ 01/9/2021 - 01/9/2022;

 + Sáng kiến chưa được cấp có thẩm quyền công nhận;

+ Sáng kiến có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;

+ Sáng kiến đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Kèm theo Công văn này Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong quá trình cập nhật sáng kiến nếu có vướng mắc đề nghị nhắn tin qua Zalo, Facebook ở góc phải trang cập nhật để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc (hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú - Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số điện thoại: 0912820510).

Xem chi tiết văn bản đính kèm theo

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn