EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tổng Công ty Phát điện 3 là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ, đảm bảo ổn định trong quản lý vận hành và sửa chữa các Nhà máy điện

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tổng Công ty Phát điện 3 là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ, đảm bảo ổn định trong quản lý vận hành và sửa chữa các NMĐ. Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những giải pháp là thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn trực tiếp tại các nhà máy/công trường (OJT - On the Job Training), tại các trung tâm đào tạo (Off-JT - Off the Job Training) và sự chủ động tự nâng cao kiến thức của từng người lao động. 

Theo đó Tổng Công ty đã hợp tác với TEPCO Fuel & Power - Nhật Bản tổ chức các khóa đào tạo về vận hành và sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) than trong từ tháng 4/2018 - tháng 8/2018 trong 03 lĩnh vực nòng cốt: Vân hành, C&I và sửa chữa,với 04 bước (step) đào tạo tại Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác về: Đào tạo chuyên gia, phát triển kỹ thuật, công nghệ về cải thiện hiệu suất, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong nhà máy điện.

 

  Khai giảng khóa đào tạo tại Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực,TEPCO Fuel & Power tại Nhật Bản

Trong các buổi học, giữa giảng viên và các học viên đã có sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần chia sẽ - học hỏi và mỗi học viên phải nghiên cứu đưa ra các giải pháp thích hợp. 

Các học viên trao đổi tại các buổi học Step2 tại Nhật Bản

Kết thúc đào tạo lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo của TEPCO Fuel & Power (Trung tâm đào tạo), các học viên được giao Đề tài gắn liền với tình hình quản lý vận hành/sửa chữa tại đơn vị mình; với sự hướng dẫn của các Chuyên gia của Nhật Bản, các học viên đã thuyết trình thành công các Đề tài vào cuối khóa, hầu hết các Đề tài được các Chuyên gia Nhật Bản đánh giá có tính ứng dụng cao  - đây là tài liệu quý giá để sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ và áp dụng vào công việc thực tế tại đơn vị.

 

Học viên trình bày đề tài Bơm nước cấp dẫn động bằng tuabin

Trong buổi tổng kết được tổ chức ngày 29/8/2018, Ông Eitoku Yasunori - Giám đốc Trung tâm Đào tạo đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên và hy vọng rằng các học viên sẽ vận dụng kiến thức đã được đào tạo để áp dụng vào thực tiễn và tiến hành trao Giấy chứng nhận cho 16 học viên.

 

Chụp ảnh lưu niệm các giảng viên và học viên trong buổi Tổng kết khóa đào tạo.

Ông Lê Trung Kiên, Quản đốc PXSC Vĩnh Tân 4, Công ty EPS đại diện cho các học viên cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và các giảng viên của Trung tâm Đào tạo, đồng thời đánh giá khóa đào tạo này đã giúp các học viên: (i) tiếp cận các kiến thức chuẩn mực, công nghệ hiện đại, (ii) nâng cao trình độ về các kỹ năng quản lý vận hành sửa chữa NMNĐ than và kỹ năng huấn luyện/đào tạo cho đội ngũ kế cận.

Phát biểu tại buổi Tổng kết, Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 một lần nữa khẳng định mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty và hướng đến làm chủ công nghệ trong công tác kiểm tra, đánh giá và bảo dưỡng thiết bị, đồng thời chuẩn bị mọi nguồn lực để thành lập một Trung tâm đào tạo có chất lượng và quy mô. Thay mặt Tổng Công ty cảm ơn Trung tâm Đào tạo và các giảng viên đã phối hợp hoàn thành tốt khóa đào tạo này.

 

Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu tại buổi Tổng kết khóa đào tạo

Chương trình đào tạo này mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình hợp tác, để ứng dụng và phát triển chương trình đào tạo này vào thực tiễn của từng đơn vị, xây dựng đội ngũ nòng cốt/chuyên gia trong công tác vận hành/sửa chữa hoặc công tác giảng dạy khi thành lập Trung tâm Đào tạo thì Tổng Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với TEPCO Fuel & Power và những trung tâm đào tạo chất lượng cao trên thế giới.

Ban TC&NS