Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Tổng ty Phát điện 3 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10/01/2019, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2018, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2019.

Hội nghị hân hạnh đón tiếp đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 cùng với hơn 70 đại biểu là các đồng chí trong BTV, BCH và UBKT Công đoàn Tổng Công ty; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Chánh Văn phòng, các Trưởng ban của Tổng Công ty, BCH Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty và các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Tổng Công ty năm 2018

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tham luận, đóng góp ý của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn hoạt các động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Thái Bình tham gia cùng chuyên môn đảm bảo việc làm NLĐ trước khi chuyển về EVN quản lý”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống người lao động, giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi”; “Công đoàn Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp cùng chuyên môn sắp xếp, chuẩn bị nhân sự khi chuyển thành Ban QLDA chuyên nghiệp” và “Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tham luận với hội nghị về một số hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần”. 

Hội nghị cũng đã nhận được ý kiến phát biểu của Lãnh đạo chuyên môn nhằm triển khai phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty trong thời gian tới về các nội dung hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, các hoạt động phong trào. Đồng chí nhấn mạnh hoạt động Công đoàn là cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các hoạt động phong trào phải thực sự thu hút NLĐ và luôn hướng về cơ sở.


Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN,

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Với những thành tích đạt được trong năm, đặc biệt là các thành tích nổi bật trong phong trào văn hóa, thể thao, Công đoàn Tổng Công ty vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa - thể thao” và được đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng tại Hội nghị.


Công bố quyết định và trao tặng Cờ Thi đua chuyên đề “Văn hóa - Thể thao” 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng Công ty 

Tại hội nghị, Lãnh đạo EVN đã trao 01 Cờ thi đua và tặng Bằng khen của Công đoàn EVN cho 10 tập thể và 9 cá nhân của Tổng Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 và các chuyên đề về “Văn hóa - Thể thao”; “An toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà và công tác nữ công” năm 2018. Công đoàn Tổng Công ty cũng trao tặng 64 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của các công đoàn cơ sở trực thuộc có thành tích xuất sắc năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Tạ Ngọc Linh - Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA NĐ Thái Bình
trình bày tham luận tại Hội nghị 

 

Đồng chí Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty 

tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị 


Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty nhận Bằng khen toàn diện 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamCông đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình nhận Cờ thi đua 
Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 Công bố quyết định và trao tặng Giấy khen Công đoàn Tổng Công ty
cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Văn phòng Công đoàn Tổng Công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn