Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 06/01, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, những kết quả đã đạt được trong năm 2019, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Phan Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 và hơn 70 đại biểu là các đồng chí trong BTV, BCH và UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các CĐCS trực thuộc; Lãnh đạo các Ban Cơ quan Tổng Công ty và Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Tổng Công ty

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong năm vừa qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tham luận, đóng góp của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty DVSC các NMĐ EVNGENCO 3 - Công tác truyền thông và đổi mới trong hoạt động công đoàn”; “Công đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân - Phối hợp cùng chuyên môn triển khai các phong trào thi đua thực hiện các công trình trọng điểm trong năm”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà - Triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN ở đơn vị”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Công tác quan hệ cộng đồng và an sinh xã hội tại địa phương”.

 


Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty biểu dương những thành tích đã đạt được năm 2019; Công đoàn tổ chức tốt công tác chăm lo, hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo CBCNV tham gia giúp nâng cao đời sống tinh thần người lao động; đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp với chuyên môn thúc đẩy hơn nữa phong trào CNVCLĐ, tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động vượt lên khó khăn, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.

 

Đồng chí Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3; đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian tới. Đồng chí đã nhấn mạnh các hoạt động công đoàn cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cần đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa các nội dung về công tác tuyên truyền, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, công tác kiểm tra giám sát… để các hoạt động phong trào thực sự thu hút người lao động và hướng về cơ sở.

 

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và Lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đại diện BCH Công đoàn hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp với chuyên môn kịp thời tuyên truyền, động viên người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trong năm 2020.

 

Đồng chí Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Với những thành tích đạt được trong năm, Công đoàn Tổng Công ty vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019.

 

Công bố quyết định và trao tặng  Cờ thi đua xuất sắc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3

Công đoàn Tổng Công ty cũng tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Ông Đinh Quốc Lâm trao tặng Bằng khen toàn diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

cho Công đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân

  

Trao tặng Cờ Thi đua toàn diện của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho Công đoàn Công ty EPS và Cờ thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” Công đoàn Điện lực Việt Nam cho Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

 

 Các đơn vị nhận Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019

 

Các cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

 

Các cá nhân nhận Giấy khen Công đoàn Tổng Công ty cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn