Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021

   Từ ngày 01/4 - 03/4/2021, tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Chương trình Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021.

   Đến tham dự, chỉ đạo và hướng dẫn, trong chương trình tập huấn lần này của EVNGENCO 3 có đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

  Về phía Công đoàn Tổng Công ty có sự tham gia của các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Cán bộ chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty; cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác chế độ - chính sách của Tổng Công ty.

  Cùng với các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn cơ sở; kế toán công đoàn; cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác chế độ - chính sách của các đơn vị thuộc TCT.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển về chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình hiện nay - khi ngày càng có nhiều sự thay đổi về chính sách pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động; đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới có liên quan đến người lao động và một số điểm mới liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc.

   Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ và kỹ năng nghiệp vụ của các cán bộ công đoàn trong tình hình mới; đồng thời, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn kịp thời cập nhật kiến thức, nhất là những kiến thức liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động, năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty đã chọn tập huấn 02 chuyên về “Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019” và “Phổ biến, Hướng dẫn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)” do đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn.

Đ/c Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 phát biểu khai mạc Hội nghị

   Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung trao đổi, chia sẻ với Hội nghị những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 có liên quan người lao động như: hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, tuổi nghỉ hưu, … và các nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc.

   Về “Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)”, đồng chí đã nhấn mạnh những điểm mới, có sự thay đổi trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI) như: sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” thành chữ viết tắt “CĐVN” trong huy hiệu Công đoàn; bổ sung thêm các quyền của đoàn viên; quy định về thẻ đoàn viên; …

  Đ/c Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung chuyên đề tập huấn

   Trong chương trình tập huấn, ngày 03/4/2021, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức chương trình hoạt động thực tế, sinh hoạt tập thể teambuilding cho các cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Tổng Công ty, đồng thời, tạo điều kiện cho các CBCNV có cơ hội trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chuyên môn, công đoàn cũng như trong cuộc sống.

Các học viên tham gia chương trình thực tế, hoạt động teambuilding

Bế mạc Hội nghị, các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm

Văn phòng Công đoàn TCT

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn