EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Từ ngày 04/5 đến ngày 05/5/2017, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý và bảo vệ môi trường năm 2017 cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách môi trường của các đơn vị trực thuộc, các công ty con và công ty liên kết thuộc Tổng Công ty.

Từ ngày 04/5 đến ngày 05/5/2017, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý và bảo vệ môi trường năm 2017 cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách môi trường của các đơn vị trực thuộc, các công ty con và công ty liên kết thuộc Tổng Công ty.

Tham dự lễ khai mạc và hướng dẫn tập huấn, trình bày các chuyên đề tại Hội nghị có Ông Nguyễn Thành Yên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường; Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các cán bộ thuộc Tổng cục Môi trường, đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 và các cán bộ quản lý, phụ trách công tác môi trường của 13 đơn vị thành viên, liên kết của Tổng Công ty.
 

 

 Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý và bảo vệ môi trường 

của Tổng Công ty Phát điện 3 năm 2017

Tại Hội nghị, các chuyên gia đầu ngành của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm soát công tác quản lý chất thải, tham mưu biên soạn và ban hành các thông tư có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường chia sẻ những thông tin hữu ích về công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Qua đó, giúp Tổng Công ty có góc nhìn, nhận thức mới hơn trong việc nghiên cứu, nắm bắt và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về môi trường trong quá trình hoạt động.
  

 


Chuyên gia trình bày chuyên đề quy định pháp luật về hoạt động quan trắc và giám sát môi trường tại cơ sở

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, được giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực quản lý chất thải nói chung và quản lý chất thải nguy hại nói riêng. Các thành viên cùng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực quản lý chất thải nói chung và quản lý chất thải nguy hại nói riêng, cũng như trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong Tổng Công ty, đối với các nhà Nhà máy nhiệt điện và thủy điện.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu tham quan thực tế các công trình của NMNĐ Vĩnh Tân 2, Phòng quan hệ cộng đồng và cùng kiểm tra, giám sát công tác quản lý môi trường của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

 

 

Các đại biểu tham quan thực tế bãi xỉ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

 

 

Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý và bảo vệ môi trường của Tổng Công ty năm 2017 đã được Ban KHCN&MT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao về nội dung chương trình và thành phần chuyên gia mời tập huấn và được đa số các đại biểu tham dự ghi nhận là có ý nghĩa thiết thực, đã bổ sung, cung cấp thêm cho đơn vị những kiến thức bổ ích.

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

 

 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân