Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn EVNGENCO 3 giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 22/01/2021, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa I (giai đoạn 2015- 2020) và tổng kết công tác năm 2020 nhằm đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015 - 2020, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2020, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam, Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Tổng Công ty, Hội nghị đón tiếp đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng Công ty; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty; các đồng chí là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

Về phía Công đoàn Tổng Công ty, có các đồng chí trong BTV, BCH và UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Tổng Công ty

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết: Từ khi thành lập đến nay, các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty luôn hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động và bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho đoàn viên và người lao động; tổ chức các sân chơi và các sự kiện để đoàn viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty tham gia với mục đích là chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Nhìn chung, Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội I, cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty giai đoạn 2015 - 2020

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận, đóng góp của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty - Công tác an sinh xã hội và Công tác Bình đẳng giới, Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm lo đời sống CNVCLĐ”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Công đoàn với hoạt động văn hóa - thể thao”.

Đ/c Phạm Văn Thập - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương trình bày tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nhận được ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đồng chí Lê Văn Danh đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong giai đoạn 2015 - 2020; đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp với chuyên môn thúc đẩy hơn nữa phong trào CNVCLĐ; tuyên tuyền, vận động đoàn viên và người lao động vượt lên khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và trong thời gian tới.

Đ/c Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng rất vinh dự đón tiếp và được nghe những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng chí Đỗ Đức Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty trong giai đoạn vừa qua; đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian tới. Đồng chí đã nhấn mạnh các hoạt động công đoàn cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các nội về công tác tuyên truyền, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động,… để các hoạt động phong trào thực sự thu hút người lao động và hướng về cơ sở, làm cho người lao động gắn bó, tiếp tục tin tưởng tổ chức công đoàn, xem tổ chức công đoàn xem tổ chức công đoàn là đại diện duy nhất bảo vệ và chăm lo cho người lao động.

Đ/c Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục động viên đoàn viên và người lao động hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của Tổng Công ty; thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Công đoàn Tổng Công ty đã đề ra đến năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Đ/c Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao trặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các CĐCS trực thuộc.

Trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty DVSC các NMĐ EVNGENCO 3

Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc Công đoàn Điện lực Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3 và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trao tặng Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Trao tặng Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Trao tặng Giấy khen Công đoàn Tổng Công ty cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Trao tặng Giấy khen Công đoàn Tổng Công ty cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Lan Hương - Công đoàn TCT

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn