Hội nghị Người lao động Tổng Công ty Phát điện 3 năm 2022

Sáng ngày 27/9/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty và hơn 400 đại biểu là Lãnh đạo, Công đoàn, Người lao động của Cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị thành viên, công ty liên kết thuộc EVNGENCO3.

Quang cảnh Hội nghị Người lao động Tổng Công ty Phát điện 3 năm 2022.
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các đơn vị thành viên, công ty liên kết

Hội nghị được nghe và thảo luận các Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn từ năm 2020 đến 8 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 của Tổng Công ty; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021-2022 của các đơn vị; những nội dung sửa đổi chính của Thỏa ước lao động tập thể mới, Nội quy lao động, quy định chi trả tiền lương Công ty mẹ; báo cáo công tác thi đua khen thưởng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại và công khai các chỉ tiêu về tài chính liên quan đến người lao động.

Giai đoạn từ năm 2020 – 2021, sản lượng điện hàng năm của Tổng Công ty trung bình đạt hơn 28,5 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện sản xuất đạt 21,2 tỷ kWh, tương đương với 100,8% kế hoạch 8 tháng EVN giao. Trong đó, tổng sản lượng các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong 8 tháng của năm 2022 là 18,7 tỷ kWh đạt hơn 96% kế hoạch 8 tháng.

Tổng Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao, thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe người lao động trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Các nhà máy luôn vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng phương thức huy động của Điều độ HTĐ Quốc gia, từng bước chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu than cho các nhà máy điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng Công ty đã thúc đẩy các dự án đang triển khai nhằm hoàn thành các mốc tiến độ theo yêu cầu của EVN/Tổng Công ty, điển hình như: Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, Dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân; Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1 với công nghệ Tuabin khí sử dụng nhiên liệu LNG được bổ sung vào Quy hoạch điện VII Điều chỉnh; Dự án Trụ sở làm việc của EVNGENCO3 tại TP.HCM…

Tổng Công ty cũng đã thực hiện đạt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ hàng năm thông qua; ổn định công tác quản trị, công tác tổ chức, nhân sự; chất lượng nguồn nhân lực, đời sống NLĐ ngày càng nâng cao; việc làm và thu nhập được đảm bảo; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đạt tiến độ theo kế hoạch và mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng thực tiễn.

Ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 thống nhất với các báo cáo đã được thông qua tại Hội nghị, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Tổng Công ty trong các năm vừa qua và những tháng đầu năm 2022, đặc biệt là sự quan tâm và nỗ lực của TCT trong việc ghi nhận thêm nhiều điểm có lợi cho NLĐ trong TƯLĐTT, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Yêu cầu các đơn vị cần phối hợp triển khai để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD và chủ đề năm 2022 của EVN là “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tạo ra tinh thần học tập trong CBCNV; Mạnh dạn quản trị mở, khai phóng của mỗi CBCNV; Áp dụng chính sách LVLH, tăng cường trí lực thông qua việc đào tạo và thể lực cho NLĐ thông qua các phong trào. Tổng Công ty, các đơn vị tiếp tục phấn đấu triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để đạt được sản lượng điện theo kế hoạch năm 2022 được EVN giao. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ các yếu tố về “thể lực và trí lực” cho Tổng Công ty, nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ chuyên môn trước yêu cầu của một công ty cổ phần.

Đại diện tập thể lao động và NSDLĐ ký kết TƯLĐTT Tổng Công ty

Hội nghị đã chứng kiến ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty – đại diện NSDLĐ và ông Vũ Quang Sáng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đại diện tập thể người lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Tổng Công ty. Các đồng chí đã cam kết thực hiện đúng theo TƯLĐTT và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giải quyết hợp lý các kiến nghị của người lao động. Đồng thời sẽ phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty Phát điện 3, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Trước những nhiệm vụ mới, thách thức mới, EVNGENCO3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thế mạnh trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành điện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại đơn vị

Các đại biểu được nghe báo cáo kết quả SXKD giai đoạn từ năm 2020 đến 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng năm 2023

Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung được thông qua tại Hội nghị

Văn Phòng - TTBV

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn