Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty đã phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có 202 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo Công ty, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận và các đại biểu đại diện cho người lao động của các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Hội nghị đã nghe và thảo luận các báo cáo về việc giám sát thực hiện Hợp đồng lao động, các nội quy, quy chế, quy định, báo cáo hoạt động của Ban tTanh tra nhân dân; tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty và báo cáo tình hình sản xuất và đời sống Người lao động Công ty năm 2017, Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018.

 

Hình ảnh buổi làm việc của Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về nội dung bổ sung một số điều của bản Thỏa ước LĐTT của Tổng Công ty số 2848/LT-GENCO3-CĐGENCO3 ngày 09/6/2016, được ký giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3. Những ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất giữa Người lao động và Người sử dụng lao động cũng được trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Các câu hỏi về chế độ, quyền lợi của người lao động đã được đồng chí Giám đốc Công ty trả lời một cách minh bạch, đầy đủ, thỏa đáng.

Sau cùng, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020, gồm 03 thành viên và giao cho Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết ý kiến, vướng mắc của người lao động trong quá trình thực hiện triển khai nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị đại biểu Người Lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của các Đại biểu tham dự, với quyết tâm thi đua lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018. Quyết tâm xây dựng Công ty Nhiệt điện Mông Dương vững mạnh về mọi mặt, quản lý Nhà máy an toàn và hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3.


Công ty Nhiệt điện Mông Dương


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn