EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Vào lúc 23h45 ngày 02/03/2019, sau gần 20 ngày ngừng máy bảo dưỡng, công trình trung tu tổ máy GT42 đã hoàn thành được chính thức bàn giao cho Trung tâm điều độ HTĐ (A0) khai thác, vượt sớm tiến độ 02 ngày so với kế hoạch đăng ký.

Vào lúc 23h45 ngày 02/03/2019, sau gần 20 ngày ngừng máy bảo dưỡng, công trình trung tu tổ máy GT42 đã hoàn thành được chính thức bàn giao cho Trung tâm điều độ HTĐ (A0) khai thác, vượt sớm tiến độ 02 ngày so với kế hoạch đăng ký.

Nhà máy điện Phú Mỹ 4 là một trong 04 cụm Nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 08/2004. Sản lượng điện tích lũy tính đến hết tháng 03/2019 đạt khoảng 46 tỷ kWh. Nhà máy sử dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất thiết kế là 450MW với cấu hình vận hành 2-2-1, gồm 02 Tuabin khí GT13E2, công suất mỗi tổ máy là 150 MW, 02 lò thu hồi nhiệt và 01 tổ máy tuabin hơi KA13E2 với công suất 160 MW.


 Phòng kiểm soát trung tâm Nhà máy điện Phú Mỹ 4

Để hoàn thành công trình trung tu tổ máy GT42 Phú Mỹ 4 và kết hợp kiểm tra, xử lý các tồn tại của lò thu hồi nhiệt đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) tổ chức lên phương án chuẩn bị cụ thể, chi tiết từng công việc. Trong đợt trung tu này đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo quan trọng để đáp ứng đề án nâng cao hiệu quả SXKD, NSLĐ của Tổng Công ty Phát điện 3 giao như sau:

  • -Gia công cải tạo khung lược gió thô tổ máy, chuyển đổi từ sử dụng dòng lược pag-filter sang sử dụng dòng lược compact – filter có cấp lọc và tuổi thọ tốt hơn phục vụ cho chu kỳ thanh tra kéo dài của tổ máy.
  • -Nâng cấp lược gió HEPA cho tổ máy.
  • -Nâng cấp hệ thống Gas detector từ Tanguard 2000 lên thành Tanguard 2016NET, nâng cao khả năng cảnh báo nhanh chóng phát hiện và báo động hiện tượng ro rỉ khí, đảm bảo an toàn cho tổ máy.

 

Buồng đốt và vòi đốt và Trung tu máy cắt đầu cực 902

Với những nỗ lực của CBCNV Công ty và lực lượng sửa chữa EPS, sau 20 ngày làm việc tập trung liên tục, lần lượt các thiết bị đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả sau 02 ngày thử nghiệm nóng, tổ máy GT42 đã chính thức bàn giao lại cho Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia vận hành và khai thác vào lúc 23h45 ngày 02/03/2019, sớm hơn tiến độ 02 ngày, góp phần trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty trong năm 2019 đã được Tổng công ty giao nhanh chóng đưa vào sản xuất điện đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô năm 2019.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ