EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa hoàn thành sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) theo RCM cho 02 tổ máy H1 & H2 theo kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt từ ngày 10/02/2022 đến ngày 28/02/2022, vượt tiến độ 01 ngày so với kế hoạch.

     Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa hoàn thành sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) theo RCM cho 02 tổ máy H1 & H2 theo kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt từ ngày 10/02/2022 đến ngày 28/02/2022, vượt tiến độ 01 ngày so với kế hoạch. 

Công tác sửa chữa bảo dưỡng được thực hiện tại Cửa lấy nước, các thiết bị tổ máy đến đường dây và máy biến áp

     Để bảo đảm phát điện an toàn, tin cậy và hiệu quả sau thời gian vận hành, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho ngừng theo kế hoạch lần lượt các tổ máy H2 từ ngày 10/02/2022 đến ngày 19/02/2022 và H1 từ ngày 20/02/0222 đến ngày 28/02/2022 để thực hiện SCBD. Nằm trong kế hoạch chuyển đổi số của EVN/EVNGENCO3, các công trình SCBD của NMĐ phải được thực hiện theo phương pháp RCM (Reliability Centered Maintenance), theo đó, phương án kỹ thuật sửa chữa lớn tổ máy H1. H2 đã được áp dụng thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM. Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, Thủy điện Buôn Kuốp đã xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy, từ đó xác định được khối lượng sửa chữa cho tổ máy.

     Theo đó, các hạng mục SCBD của 02 tổ máy lần này bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị tổ máy tính từ Cửa lấy nước đến Cửa xả hạ lưu; ngăn trạm phân phối 220kV và khoảng vượt; hệ thống thiết bị tự dùng xoay chiều, một chiều, hệ thống khí nén… thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra.

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp

     Với chủ trương bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng đã phổ biến công tác an toàn và các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, đề cao kỷ luật lao động với mục tiêu an toàn, hiệu quả đúng với chủ đề năm 2022 của toàn Tập đoàn là “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp