EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Với những tiện ích mà eCAT và WMS mang lại, Tổng Công ty Phát điện 3 đã triển khai thực hiện xây dựng phần mềm, tổ chức kiểm thử và từng bước đưa vào vận hành, phục vụ công tác chuẩn hóa, cấp phát mã vật tư và quản trị hàng tồn kho trong toàn Tổng Công ty.

Với những tiện ích mà eCAT và WMS mang lại, Tổng Công ty Phát điện 3 đã triển khai thực hiện xây dựng phần mềm, tổ chức kiểm thử và từng bước đưa vào vận hành, phục vụ công tác chuẩn hóa, cấp phát mã vật tư và quản trị hàng tồn kho trong toàn Tổng Công ty.

Giao diện phần mềm WMS

Quá trình phối hợp xây dựng tài liệu, thiết kế phần mềm được thực hiện bởi đơn vị tư vấn cùng ý tưởng từ những cán bộ tâm huyết, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vật tư của Tổng Công ty. Việc tham gia từ đầu công tác xây dựng phần mềm đã phát huy được tối đa thế mạnh của các bên cũng như hạn chế và khắc phục được các tồn tại của phần mềm ERP hiện hữu…

Trên cơ sở đó, Tổng Công ty Phát điện 3 giao Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức khóa đào tạo người dùng về phần mềm eCAT và WMS cho toàn thể CBCNV thực hiện công tác quản lý vật tư trong Tổng Công ty. Quá trình đào tạo là thời gian để người dùng làm quen với giao diện chương trình, góp ý hoàn thiện các nghiệp vụ, tiến tới kiểm thử và đưa vào sử dụng.

Đào tạo người dùng phần mềm eCAT và WMS

Nghiệp vụ luân chuyển vật tư trong kho

Sau khi đào tạo, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thực hiện chức năng kiểm thử (UAT) và vận hành từng phần các chức năng của phần mềm WMS. Đến nay, Công ty đã đưa vào vận hành một số nghiệp vụ trên WMS để nhập liệu vào Oracle EBS, tiến tới vận hành chính thức sau khi phần mềm được hoàn thiện.

Trải qua gần 06 tháng triển khai thực hiện, đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn hóa bộ danh điểm vật tư trên phần mềm eCAT đang được các bên phối hợp thực hiện để tiến hành khử mã trùng và tinh gọn lại bộ danh điểm cũng như hiệu chỉnh, bổ sung đầu mục danh điểm mới phù hợp với hiện trạng, thiết bị đặc thù của toàn Tổng Công ty. Việc sử dụng phần mềm đã từng bước tiến tới sự chuyên nghiệp trong quản lý vật tư, tiết kiệm thời gian trong việc cấp mã và tiến tới một bộ danh điểm vật tư khoa học của Tổng Công ty, đồng thời giúp CBCNV Tổng Công ty tiếp cận với công tác quản trị tiên tiến, phù hợp với xu hướng CĐS của EVN và Tổng Công ty.

Những thành công bước đầu trong việc đưa vào sử dụng phần mềm eCAT và WMS cho chúng ta hy vọng về những tiện ích của phần mềm sẽ mang đến một công cụ quản lý vật tư khoa học và hiện đại trong các đơn vị và EVNGENCO3

                                        Công ty Thủy điện Buôn Kuốp