EVNGENCO3 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật đấu thầu

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, ngày 27/10/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 cho CBCNV tại Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do Thạc sĩ Nghiêm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự và chia sẻ kinh nghiệm.

Tại Hội nghị, Giảng viên đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đấu thầu năm 2023. Theo đó, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 gồm 10 Chương, 96 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu.

Ông Nghiêm Ngọc Dũng giới thiệu một số điểm mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Một số điểm mới, nổi bật của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng được giảng viên trình bày tại Hội nghị như: Quy định về đối tượng áp dụng; các nội dung về đơn giản hóa thủ tục, trình tự trong hoạt động đấu thầu; hoàn thiện các quy định về lựa chọn nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các luật có liên quan…

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối điểm cầu với các đơn vị thuộc Tổng Công ty

Các thành viên tham gia thảo luận và được nghe giảng viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, xử lý các tình huống trong đấu thầu.

Thông qua Hội nghị, CBCNV được trang bị thêm nhiều nội dung mới về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, giúp quá trình triển khai áp dụng Luật vào thực tế được thuận tiện, phù hợp và đúng quy định.

                                                                     Ban Pháp chế

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn