EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 11/01/2023 vừa qua, EVNGenco3 tiếp tục được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS (có hiệu lực 02 năm).

Nhằm tiếp tục khẳng định những nỗ lực không ngừng của EVNGENCO3 trong việc duy trì và phát triển một môi trường làm việc bình đẳng về giới trong tất cả các lĩnh vực, EVNGENCO3 đã tiếp tục tái đánh giá chứng nhận EDGE như một lời khẳng định cho những cam kết và quyết tâm của EVNGENCO3 trong hành trình thực thi công tác Bình đẳng giới và ngày 11/01/2023 vừa qua, EVNGENCO3 tiếp tục được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS (có hiệu lực 02 năm).

Năm 2020, EVNGENCO3 đã đạt được Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới) cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sĩ) cấp lần đầu tiên vào ngày 27/08/2022 (có hiệu lực 02 năm).

Sau khi được đạt được Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE, EVNGENCO3 tiếp tục thực thi các chính sách, chế độ phúc lợi cho NLĐ, triển khai thành công các hạng mục trong chương trình hành động mà tiêu biểu là áp dụng Chính sách làm việc linh hoạt, các chế độ cho NLĐ được bổ sung và ghi nhận vào Thỏa ước lao động tập thể của EVNGENCO3.

Kết quả đạt được sau quá trình khảo sát tái đánh giá cho thấy, sau 2 năm kể từ khi EVNGENCO3 đạt được Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE vào năm 2020, CBCNV tại EVNGENCO3 gia tăng sự vững tin vào các chính sách của EVNGENCO3, điều này được thể hiện qua kết quả đánh giá về: Chính sách tuyển dụng và thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp (tỷ lệ câu trả lời đồng ý/đồng ý cao đều đạt ở ngưỡng trên 75% đến 94%); đặc biệt, trên 80% nhân sự (gồm cả nam và nữ) được khảo sát cho biết họ có cơ hội công việc (88%) và mức lương ngang bằng (89%); trên 90% NLĐ tham gia khảo sát về chính sách tại EVNGENCO3.

Trong quá trình thực hiện tái đánh giá, tổ chức EDGE Certified Foundation đã có những lời khen cho sự nỗ lực của EVNGENCO3 trong việc giữ vững các chỉ số bình đẳng giới qua hai năm cũng như đã có những bước điều chỉnh, xây dựng lộ trình phát triển lãnh đạo nữ, thể hiện nỗ lực cải thiện tỷ lệ lãnh đạo nữ của EVNGENCO3 trong tương lai.

Việc đạt được Chứng nhận EDGE lần thứ 2 đã góp phần to lớn vào việc xây dựng hình ảnh của EVNGENCO3- một đơn vị luôn nỗ lực thực hiện các chính sách cho NLĐ nói chung và chính sách Bình đẳng giới nói riêng, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản trị, lan tỏa sự quyết tâm và nỗ lực của Lãnh đạo EVNGENCO3 trong triển khai thực thi Bình đẳng giới. 

Ban Tổ chức và Nhân sự