EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Đến nay, EVNGenco3 đã pháp điển 41 QCQLNB và đã chính thức được đưa vào hoạt động tại địa chỉ trang web: https://phapdiengenco3.evn.com.vn/.

Kể từ thời điểm chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, Đến nay, EVNGENCO3 đã ban hành 47 Quy chế, Quy định, Quy trình, trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ của Tổng Công ty, QCQLNB của EVN và phù hợp tình hình thực tế. Đáng chú ý, Hệ thống Pháp điển Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó bao gồm Hệ thống Pháp điển QCQLNB của EVNGENCO3 vừa chính thức đưa vào sử dụng ngày 07/11/2022 sẽ tạo ra những thuận lợi hơn cho công tác tra cứu, quản lý nội bộ Tổng Công ty.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo 9 Tổng Công ty thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt Hệ thống Pháp điển dùng chung trong Tập đoàn - Sự kiện diễn ra hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

Triển khai chỉ đạo của EVN, ngay từ cuối năm 2021 EVNGENCO3 đã cử cán bộ, nhân viên tham gia Tổ công tác xây dựng phần mềm pháp điển QCQLNB trong EVN. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM (quản lý và vận hành trang web luatvietnam.vn) để triển khai xây dựng Phần mềm Pháp điển QCQLNB trong EVN, phấn đấu đưa hệ thống vào hoạt động trong năm 2022.

Phần mềm Pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam được xây dựng nhằm pháp điển hóa, thống kê, đăng tải hệ thống QCQLNB trong EVN cũng như các Tổng Công ty, trong đó hệ thống Pháp điển QCQLNB của EVNGENCO3 được triển khai đồng bộ và liên thông với hệ thống của EVN. Hệ thống là công cụ để thống nhất thực hiện các QCQLNB trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, là nơi để mỗi cán bộ, công nhân viên thuận tiện tra cứu, áp dụng các quy định trong QCQLNB trong EVN.

Ban Pháp chế EVNGENCO3 họp bàn đóng góp ý kiến xât dựng Pháp điển QCQLNB

Đến nay, EVNGENCO3 đã pháp điển 41 QCQLNB và đã chính thức được đưa vào hoạt động tại địa chỉ trang web: https://phapdiengenco3.evn.com.vn/.

Bà Đặng Thanh Hiền – Ban Pháp chế EVNGENCO3 (thứ 7 từ phải qua) nhận Bằng khen của EVN vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống pháp điển QCQLNB của EVN

Sau khi được EVN bàn giao và chính thức đưa vào hoạt động, EVNGENCO3 sẽ tiếp quản quyền quản lý hệ thống đồng thời tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn để thường xuyên cập nhật, đăng tải các QCQLNB của EVNGENCO3. Hệ thống khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu QCQLNB EVNGENCO3, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động pháp chế nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của Tổng Công ty.

Tùng Lâm – Ban Pháp chế