EVNGENCO 3 học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thu

Cuối tháng bảy vừa qua, tại Hội trường Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 7 khóa XII.

Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Tổng Công ty, Lãnh đạo Tổng Công ty, Đảng ủy, Lãnh đạo, các đơn vị (Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS) và hơn 130 đồng chí là đảng viên trong các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, lãnh đạo các ban, các phòng, tổ trưởng của cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng truyền đạt, trao đổi và hướng dẫn cách triển khai thực hiện, áp dụng đưa vào thực tiễn các nghị quyết: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Theo Báo cáo viên đây là những Nghị quyết rất thiết thực, có ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp cũng như của Tổng Công ty Phát điện 3. Những nội dung được quán triệt tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Các Nghị quyết đi vào thực tiễn sẽ góp phần cải thiện đời sống vật chất của người lao động, thu nhập phù hợp với tính chất công việc, đảm bảo nhu cầu cuộc sống, chế độ lương hưu cải thiện sẽ giúp người lao động yêm tâm công tác.

Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm của các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, áp dụng vào thực tế công việc của các Ban chức năng, các đơn vị trong Tổng Công ty và trong nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng cá nhân cán bộ, đảng viên để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn thanh niên tiếp tục nỗ lực là tuyên truyền viên để tuyên truyền các Nghị quyết đến đồng nghiệp, người lao động trong Tổng Công ty và mọi người./.


 

Văn phòng - TTBV

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn