EVNGENCO 3 báo lãi qúy II đột biến nhờ hoàn nhập 720 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá

Trong quí II, chi phí tài chính của Tổng công ty Phát điện 3 ghi nhận âm 207 tỉ đồng do công ty được hoàn nhập 720 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá và lãi tiền vay giảm 211 tỉ đồng so với cùng kì năm trước.

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3 - Mã: PGV) vừa công bố báo cáo tài chính quí II với doanh thu thuần giảm 13% xuống còn 10.468 tỉ đồng.

Trái với sự sụt giảm về doanh thu, lợi nhuận sau thuế gấp 13,6 lần cùng kì năm trước, đạt 1.115 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.096 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh tích cực của công ty chủ yếu nhờ hoạt động tài chính.

Cụ thể, trong quí II, doanh thu tài chính tăng 43% lên 184 tỉ đồng, nhờ tăng các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Mặt khác, chi phí tài chính âm 207 tỉ đồng do trong kì công ty được hoàn nhập 720 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá và lãi tiền vay giảm 211 tỉ đồng so với  cùng kì năm trước.

Lũy kế 6 tháng, EVNGENCO 3 ghi nhận doanh thu thuần giảm 4%, còn 21.527 tỉ đồng, nhưng lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 79% so với nửa đầu năm 2019, đạt 717 tỉ đồng.


PV tổng hợp từ BCTC quý II của EVNGenco3

Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn của công ty là 74.657 tỉ đồng, tương đương so với thời điểm đầu năm.

Cơ cấu nguồn vốn chiếm 83% là nợ phải trả với gần 61.897 tỉ đồng. Phần lớn là nợ dài hạn hơn 48.364 tỉ đồng, giảm gần 5%. Nợ ngắn hạn ngược lại tăng nhẹ 4 tỉ đồng so với hồi đầu năm, lên 5.377 tỉ đồng.

EVNGENCO 3 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 24/6 vừa qua. Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ với 40.442 tỉ đồng doanh thu và 1.522 tỉ đồng lãi trước thuế.

Tại đại hội, Ban lãnh đão đã ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại các CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, nhằm đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, Genco 3 đã chào bán 63 triệu cổ phần VSH, tương đương gần 30,6% vốn điều lệ của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh với giá khởi điểm 31.931 đồng/cp, cao hơn khoảng 60% so với thị giá tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng kí đấu giá và đặt cọc không có nhà đầu tư nào đăng kí tham gia nên buổi đấu giá đã không đủ điều kiện để tổ chức.

Nguồn: Đời sống và Pháp lý

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn