EPS thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an toàn điện trong mùa dịch

 

Cắm trại tập trung là một trong những giải pháp được Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) thuộc tổng Công ty Phát điện 3, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong cao điểm mùa khô 2021.

 

Nguồn: HTV

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn