EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 25.09.2022, Công ty EPS đã hoàn thành công trình trung tu tổ máy S1 Nhà máy điện Mông Dương 1 (540 MW), đưa tổ máy vào vận hành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).

Ngày 25.09.2022, Công ty EPS đã hoàn thành công trình trung tu tổ máy S1 Nhà máy điện Mông Dương 1 (540 MW), đưa tổ máy vào vận hành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).

Đây là công trình sửa chữa lớn quan trọng nhất của Nhà máy điện Mông Dương 1 trong kế hoạch năm 2022, thực hiện từ ngày 01.09.2022, gồm 567 hạng mục công việc, nhân sự tham gia công trình hơn 700 người.

EPS hoàn thành trung tu tổ máy S1 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1  - ảnh 1

Nhóm chuyên gia, kỹ sư EPS thực hiện sửa chữa kích từ máy phát tổ máy S1

Các hạng mục chính của công trình được triển khai đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị như kiểm tra đánh giá tình trạng tầng cánh tuabin; bảo dưỡng gối chặn tuabin; kiểm tra thay thế vật tư kích từ máy phát, bộ làm mát máy biến áp; bảo dưỡng sửa chữa lò 1A/B.

Ngoài phạm vi trung tu theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo, Phân xưởng sữa chữa Mông Dương EPS còn phối hợp với Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện 16 hạng mục phát sinh liên quan thiết bị lò và van.

Nhà máy điện Mông Dương 1 do Công ty Nhiệt điện Mông Dương quản lý, vận hành bao gồm 2 tổ máy (công suất 1080 MW), sản lượng điện hàng năm khoảng 6,5 tỉ kWh.

Việc hoàn thành trung tu tổ máy S1 đúng tiến độ giúp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, góp phần đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Nguồn: Thanh niên