Dịch bênh Covid-19: Các giải pháp phòng dịch từ ngày 23/04/2020

Nới lỏng thận trọng – Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19 chiều 22-4. 

Thủ tướng yêu cầu đề cao cảnh giác, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, cần nhận thức rõ ràng, không mơ hồ và có các biện pháp xử lý trên cơ sở năng lực y tế của đất nước và địa phương.

Dựa trên những kết quả chống dịch đáng mừng đã đạt được trong ba tháng qua, Thủ tướng cho rằng cần chuyển sang một giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu lớn là không để đại dịch tàn phá đất nước. Sinh mạng của người dân là quan trọng nhất - Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành ngăn chặn quyết liệt, không để dịch xâm nhập trở lại. Đồng thời phòng chống dịch tốt nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Đây là yêu cầu bức thiết hiện nay.


Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn